2017 Dönemi Orta Asya Hedefleri

Kontrol ve sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerimizin faaliyetlerini,bağımsızlık,tarafsızlık,eşitlik ,gizlilik ilkelerine bağlı kalmak.

Teknik yönden uymak zorunda olduğumuz ulusal ve uluslararası  Yükümlülükler doğrultusunda kontroller yapmak ve doğru değerlendirmeler ile sertifikalandırma işlemlerini yerine getirmek.

2017 yılı Temmuz sonuna kadar TURKAK ‘dan ISO 17065 konusunda akredite olmak,

2017 yılı sonuna kadar Müşteri mennuniyeti oranını ortalamada%80 oranında sağlamak ve bunun sürekliliğini sağlamak,

2017 yılı sonuna kadar Müşteri sayımızı 300 e çıkarmak,

2017 döneminde  personel gelişimini sağlamak amacıyla eğitimler alarak eğitim hedefimizi 10 Saat /personel’ e ulaştırmak,

Belirlediğimiz hedeflerin yerine getirilmesinde ve bu hedeflerin devam ettirilmesinde elemanlarımızın katılımını sağlamak, 

Hedef Plan Formu(F.48) ile takibi sağlamak,personeli bilgilendirmek,

Geri dönüşler için toplantılar yapmak.(YGG ,PR.08)


                                                                                                            İMZA,ŞİRKET MÜDÜRÜ

PDF Olarak Görmek İçin Tıklayınız.