2018 Dönemi Orta Asya Hedefleri

Kontrol ve sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerimizin faaliyetlerini bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik , gizlilik ilkelerine bağlı kalarak sürdürmek.

Teknik yönden uymak zorunda olduğumuzulusal,yönetmelik ve standartlar doğrultusunda kontroller yapmak ve doğru değerlendirmeler ile sertifikalandırma işlemlerini yerine getirmek

2017 yılında TURKAK ‘dan ISO 17065 e göre akredite olunmuş,Standarta uygun çalışmaların 2018 de devam etmesini sağlamak.

2017 yılında  Müşterimennuniyeti başarı ile sağlanmış olup, olumsuz geri dönüşler olmamıştır.Çalışma prensiplerimizi aynen devam ettirerek,2018 de de bu başarıyı yakalamak.

2018 yılı sonuna kadar Müşteri sayımızı şirketimizi zarar ettirmeyecek bir rakama ulaştırmak ve proje ihalelerinekatılmak .

2018döneminde  personel gelişimini sağlamak amacıyla eğitimler alarak eğitim hedefimizi 10 Saat /personel’ e ulaştırmak,

Belirlediğimiz hedeflerin yerine getirilmesinde ve bu hedeflerin devam ettirilmesinde elemanlarımızın katılımını sağlamak, 

Hedef Plan Formu (F.48) ile takibi sağlamak, personeli bilgilendirmek,

Geri dönüşler için toplantılar yapmak.(YGG ,PR.08)
2018 için belirlenen hedefler 07.12.2017 tarihinde yapılan YGG toplantısında belirlenmiştir.

                                                                                                            İMZA,ŞİRKET MÜDÜRÜ

PDF Olarak Görmek İçin Tıklayınız.