2018 Dönemi Orta Asya Hedefleri

Kontrol ve sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerimizin faaliyetlerini bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik, gizlilik ilkelerine bağlı kalarak sürdürmek. 

Teknik yönden uymak zorunda olduğumuz ulusal, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda kontroller yapmak ve doğru değerlendirmeler ile sertifikalandırma işlemlerini yerine getirmek. 

2017 yılında TURKAK'dan ISO 17065 e göre akredite olunmuş olup, Standarta uygun çalışmaların 2019'da da devam etmesini sağlayarak sürdürmek.

2018 yılında da Müşteri mennuniyeti başarı ile sağlanmış olup, olumsuz geri dönüşler olmamıştır. Çalışma prensiplerimizi aynen devam ettirerek, 2019'da da bu başarıyı yakalamak. 

2019 yılı sonuna kadar Müşteri sayımızı şirketimizi zarar ettirmeyecek bir rakama ulaştırmak ve proje ihalelerine katılmak. 

2019 döneminde personel gelişimini sağlamak amacıyla eğitimler alarak eğitim hedefimizi 10 Saat/Personel'e ulaştırmak. 

Belirlediğimiz hedeflerin yerine getirilmesinde ve bu hedeflerin devam ettirilmesinde elemanlarımızın katılımını sağlamak.

Hedef Plan Formu (F.48) ile takibi sağlamak, personeli bilgilendirmek.

Geri dönüşler için toplantılar yapmak. (YGG ,PR.08)

2019 için belirlenen hedefler 11.01.2019 tarihinde yapılan YGG topIrtısında belirlenmiştir. 

 

                                                                                                            İMZA,ŞİRKET MÜDÜRÜ

PDF Olarak Görmek İçin Tıklayınız.