2020 İÇİN YILLIK ORTA ASYA HEDEFLERİ

Kontrol ve sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerimizin faaliyetlerini bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik , gizlilik ilkelerine bağlı kalarak tüm çalışanlarımız ile sürdürmek.

Teknik yönden uymak zorunda olduğumuzulusal,yönetmelik ve standartlar doğrultusunda kontroller yapmak ve doğru değerlendirmeler ile sertifikalandırma işlemlerini yerine getirmek.

2017 yılında TURKAK ‘dan ISO 17065 e göre akredite olunmuşolup,Standarta uygun çalışmaların 2020 dedevam etmesini sağlayarak,sürdürmek.

2019 yılında diğer yıllarda olduğu gibiMüşteri mennuniyeti başarı ile sağlanmış olup, olumsuz geri dönüşler olmamıştır.Çalışma prensiplerimizi aynen devam ettirerek,2020deaynı memnuniyeti yakalamak.

2020 yılı sonuna kadar Müşteri sayımızı şirketimizi zarar ettirmeyecek bir rakama ulaştırmak ve proje ihalelerinekatılmak .

Belirlediğimiz hedeflerin yerine getirilmesinde ve bu hedeflerin devam ettirilmesinde elemanlarımızın katılımını sağlamak, 

Hedef Plan Formu (F.48) ile takibi sağlamak, personeli bilgilendirmek,

Geri dönüşler için toplantılar yapmak.(YGG ,PR.08)

2020 için belirlenen hedefler03.01.2020 tarihinde yapılan YGG toplantısında belirlenmiştir.
                                                                                                                     ŞİRKET MÜDÜRÜ

PDF Olarak Görmek İçin Tıklayınız.