BELGE NO: B.02

YAYIM TARİHİ: 05.08.15

GİZLİLİK BEYANI

ORTA ASYA gerek kadrolu,gerek sözleşmeli personeli ile gerçekleştireceği tüm faaliyetlerinde gizlilik ilkelerine uygun davranacağını beyan eder.

1. Her kademede görev alan ORTA ASYA çalışanları ve üst yöneti ,müşteri hakkında sahip oldukları ve ilgili mevzuat gereği açıklanması gerekmeyen hiçbir bilgi ve belgeyi 3. Taraf ile paylaşmayacaktır.

2. Müşterilerin ilgili birimi ilgilendiren bilgi ve belgeleri bir başka birime verilmeyecektir.

3. Her bir müşteri kendine özel hazırlanan belgelendirmeye tabidir.

Hiç bir müşteri bir diğerinin proje şartları hakkında bilgilendirilemez.

4. Diğer belgelendirme hizmeti veren kuruluşlarla olan bilgi paylaşımı mevzuatın belirlediği sınırlar içerisinde yapılacaktır.

Her kademe ORTA ASYA çalışanı iş bu GİZLİLİK BEYANINI tebellüğ eder.

Tüm bu konular sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır.

TARİH: 03.01.2018

ŞİRKET MÜDÜRÜ