Orta Asya, sertifikasyon kapsamındaki işletme ve üreticilerin faaliyetlerini, bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak ve teknik yönden uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslararası yükümlülükler doğrultusunda gerekli kontrol ve değerlendirmeleri sağlayarak sertifikalandırma işlemlerini yapmaktadır.

Bu hizmetlerin sunulmasında, kalite ve güven vazgeçemeyeceğimiz ilkelerimizdir.

ORTA ASYA, Türkiye'de organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının gelişmesine katkı sağlamak, gelecekte ülkemizde ve öncelikle yakın komşularımız ve sertifikalandırılmış ürünlerimizin ihracatının yapıldığı Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, sektördeki ulusal ve uluslararası firmalarla kalite yönünden rekabeti hedeflemiştir. ORTA ASYA, kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesinde öncelikle kalite ve güveni esas almaktadır. 

(Kuruluşumuz,Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş, TÜRKAK tarafından, Organik Tarım Uygulamalarından akredite olmuştur.)
  Yetki Belgesi (Tarım Bakanlığı)
  TÜRKAK - Sertifikası ve Sertifika Eki