1. Organik tarım sertifikası almak isteyen müteşebbis web sitemizde dökümanlar kısmında yer alan müşteri başvuru formunu doldurur. Arazi veya işletmesine dair tapu örneklerini, planlarını, varsa hayvan sayısı ve çeşidi ile ilgili bilgileri ve kimlik fotokopisnin ORTA ASYA'ya gönderir.

2. ORTA ASYA başvuruyu değerlendirip üreticiye olumlu veya olumsuz bir cevap verir.

3. Cevabın olumlu olması durumunda ORTA ASYA tarafından üreticiye/müteşebbise fiyat teklif formu ile fiyat sunulur. Üretici/Müteşebbisin teklifi kabul etmesi durumunda üretici/müteşebbis arasında dökünlarda yer alan sözleşme yapılır.

4. Sözleşme yapıldıktan sonra üreticiye/müteşebbise üretici numarası ve sözleşme numarası verilir.

5. Üretici/Müteşebbis 'ten talep edilen bilgi ve belgelerden eksik olanlar varsa tamamlanana kadar sözleşme askıya alınır. Belgelerde eksik yoksa dosya açılır.

6. ORTA ASYA tarafından belirlenen ve üretici/müteşebbis tarafından kabul edilen tarihte kontrol gerçekleştirilir.

BAŞKA  BİR KONTROL ve SERTİFİKASYON KURULUŞUNDAN ORTA ASYA 'YA GEÇMEK İSTEYEN ÜRETİCİ ve MÜTEŞEBBİSLER İÇİN KOŞULLAR

1. Üretici/Müteşebbisin başvurusu değerlendirildikten sonra bağlı olduğu KSK'dan kontrol raporları, sisteme kayıtlı ürün ve alan bilgileri varsa sertifikaları ve analiz raporları talep edilir.

2. Üretici/Müteşebbis hakkında toplanan bütün bilgi ve belgeler incelenerek sözleşme imzalanır veya başvuru reddedilir.